Servis výtahů


Provoz každého výtahu je podmíněn zajištěním servisní služby a pravidelnými revizemi. Provádíme servis všech typů osobních i nákladních výtahů v obytných i komerčních objektech. Servisní služby poskytujeme na základě smlouvy.

Popis jednotlivých činností:


 • Běžné opravy

  Stroj – seřízení brzdy, mechaniky kopírky, odkláněcí kladky, odstranění netěsnosti skříně, doplnění stroje chybějícími drobnými díly.
  Elektrické přístroje a instalace – vyčistění a seřízení všech přístrojů a dotažení všech spojů rozvaděče a el. vedení.
  Elektromotor – seřízení motoru, kontrola spojů a el. přívodů a měření izolačního odporu.
  Šachetní dveře – seřízení dveří na místě, opravy a vyčistění tlačítek, přivolávačů a signálek, seřízení dveřních uzávěrek a spínačů.
  Klec – seřízení pohonu samočinných dveří, seřízení vodících kladek a čelistí, seřízení vážení klece, seřízení a vyčištění všech spínačů, kontaktů a tlačítek.
  Vyvažování závaží – seřízení vodících kladek a čelistí, seřízení nosných prostředků.
  Nosné prostředky, vodítka – seřízení, upevnění, vyrovnání.

 • Mazání a čištění provozních částí

  Mazání v měsíčním období – mazání rozepsaná v mazacím plánu výrobce výtahu do měsíčních období.
  Běžné čištění – běžné čištění výtahu při provádění mazání, čištění prohlubně šachty dle ČSN, které vyplývá z odborné prohlídky.

 • Pravidelná preventivní údržba

  V rámci pravidelné preventivní údržby se provádějí činnosti v termínech a v rozsahu dle přílohy C. ČSN 40027. Pravidelná preventivní údržba slouží k předcházení poruchovosti výtahu a ke snížení pozdějších nákladů na opravu poruch. Při provádění údržby je odborně kontrolován celý výtah, jeho funkce, hlučnost atd. Údržba je jedenkrát za měsíc a obsahuje – pravidelnou kontrolu a seřízení jednotlivých částí výtahu a mazání podle mazacího plánu.

 • Provozní prohlídky

  V rámci provozní prohlídky jsou prováděny 1 x za dva týdny provozní prohlídky v rozsahu čl. 5.6 ČSN 27 4002 a přílohy ČSN 27 4002. Při těchto prohlídkách je prováděna vizuální kontrola výtahu a kontrola funkce výtahu.

 • Vyproštění osob

  Do 60-ti minut od nahlášení. Pohotovost nezahrnuje pohotovostní opravu výtahu ihned po vyproštění.

Cena servisu se pohybuje podle typu výtahu, počtu stanic a stáří výtahu.